Om oss

Medalhus Andelslandbruk ble stiftet 27. januar 2013 som et samvirkeforetak. Foretaket har til formål å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjonsvirksomheten av og utbytte fra andelslandbrukets landbruksvarer, i tråd med prinsippene for andelslandbruk (Community Supported Agriculture, CSA). Andelslandbruket dyrker mat til sine andelshavere på Melhusgården Øvre, og kan også inngå avtaler med andre økologisk drevne gårder.

Andelslandbruket har et styre og flere arbeidsgrupper. Pr 2014 har vi en aktiv plantegruppe, drivhusgruppe og transportgruppe.

Landbruksdriften skjer ved hjelp av vertsbonden og en gartner, som vi kjøper tjenester av. I tillegg legger medlemmene ned en stor egeninnsats i form av dugnad, særlig knyttet til utplanting og luking. Medlemmene står selv for høsting av varer til eget bruk, og kan også høste for andre medlemmer.

Medalhus andelslandbruk SA er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 911 757 664.

Klikk her for å sette deg på venteliste for medlemskap