Ferdsel på gården

Medalhus Andelslandbruk leier fem mål jord av Halfdan Stendahl og Astrid Sæther på Melhusgården Øvre. Melhusgården Øvre er skiltet fra hovedveien (E6), høyre side når du kjører sørover fra Melhus sentrum. Jordet til andelslandbruket finner du imidlertid ved å ta av skarpt til høyre forbi gården og til enden av den store driftsbygningen. Alternativt til fots eller sykkel via ny gangbro fra hovedveien til åkeren ved drivhuset.

Her er en oversikt over fasiliteter og noen retningslinjer for ferdsel på gården:

  • Andelshavere skal helst parkere bak driftsbygningen. Vennligst ikke parker slik at du sperrer for ferdsel med traktor og andre kjøretøy.
  • I lagerrommet til venstre finner du lukeredskaper, kurver til bruk på åkeren (røde), og vask med neglebørste, samt oppslagstavle med høstemelding og annen informasjon. Her er det også en søppeldunk til restavfall.
  • Pauserom med et lite kjøkken og kjøleskap finner du bak neste dør. Vi deler dette med laksefiskere og andre avhengig av sesong, så vis hensyn og rydd opp etter deg når du drar.
  • Vi har også tilgang på toalett, med inngang til venstre i stallen. Ta av skitne sko før du går inn!
  • Aktiviteter på og ved jordet bør avsluttes kl.22.00. Da tar Halfdan og Astrid ofte en runde og låser bygningene.
  • Andelshavere oppfordres til ta med familie og kjente for å vise frem andelslandbruket, men dersom man vil ha med seg en større gruppe for omvisning i mer organiserte former må Halfdan og Astrid kontaktes for avtale og styret informeres. En avtalt omvisning vil også åpne for å få sett mer av det Halfdan og Astrid driver med på gården. De har et verksted for vindusrestaurering, samt utsalg for linoljemaling og antikviteter.