Meld deg inn i Medalhus andelslandbruk!

Vi har nå ledige plasser i andelslandbruket! Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde din interesse.

Hva får man som medlem?

En andel er estimert til én persons grønnsaksbehov pr. sesong, som primært høstes på gården. Mengde vil variere avhengig av sesong, værforhold og hvor ivrig man selv er til å høste. Andelshavere oppfordres til å gå sammen om høsting og høste for hverandre. Styret formidler hvert år en postnummersortert oversikt over medlemmer (som godkjent deling) som gjør det enkelt å finne andre andelshavere i nærheten av der man selv bor. Vertsbonden vil sørge for innhøsting og lagring dersom store mengder grønnsaker er høstingsklare og risikerer å bli ødelagt på åkeren. Det er også flere andelshavere som har god lagringskapasitet og tilbyr at man henter hjemme hos dem.

Styret sørger for jevnlige høstemeldinger som gir informasjon om status, hva man har lov å begynne å høste, og eventuelle begrensninger i hvor mye som kan høstes per andel. Dette er aktuelt når mengden er begrenset, f.eks. tidlig i sesongen.

Som medlem inviteres man også inn på gården og inn i et sosialt fellesskap med vertsbonden og andre andelshavere. Man lærer mye om vekstene og om dyrking generelt ved å delta, og det kan også komme tilbud om kurs av ulike slag. Hvor mye man involverer seg sosialt bestemmes helt og fullt av den enkelte. Det er både mulig og ønskelig at andelshavere tar en arbeidsøkt utenom organiserte dugnader. Se nedenfor om dette.

Medlemmer får eksklusiv tilgang til andre produkter enn grønnsaker fra andelslandbrukets egen avling. Gården kan f.eks. tilby kjøtt fra urfe og speltmel fra egen avling, og andelshaverne har også tilgang på kjøttvarer fra en lokal økologisk produsent. Via andre andelshavere kan det komme tilbud om felles bestilling av ulike varer, som slakt av villsau, ost fra lokal produsent o.l.

Gården tilrettelegger aktiviteter for barn under dugnader, f.eks. hesteridning. Det er mulig å bade og fiske i en grunn bekk som renner like ved andelslandbrukets areal, og der kan barna også vaske grønnsaker som de høster selv. Vasking av gulrøtter i bekken er spesielt populært.

Prisoversikt 2018:

Årets kontingent fastsettes på årsmøtet i februar/mars og deretter sendes faktura ut. Når kontingenten er fastsatt starter vi også med å invitere inn nye medlemmer som har meldt interesse.

Egenandel pr. voksen andelshaver: kr. 500,- (engangskostnad, refunderes ikke ved utmelding)
Årskontingent pr. voksen: 2700,-
Årskontingent pr. barn (7-14 år) Halv pris av voksen andel

Klikk her for å gå til innmeldingsskjema